Mezinárodní aktivity

Vydejte se s Brontosaurem pomáhat do světa!
  • Čeština
  • English

Situace na Ukrajině neodradila Brontosaury od značení


IMG_5959

I přes nelehkou situaci, v níž se Ukrajina od loňského roku nachází, vyrazilo na 40 mladých dobrovolníků na již tradiční dobrovolnickou akci pořádanou Hnutím Brontosaurus. Cílem třetího ročníku dobrovolnických akcí byla podobně jako v předchozích letech podpora udržitelného turismu v oblasti bývalé Podkarpatské Rusi.

Za letní a podzimní akci se dobrovolníkům podařilo vyznačit přes 80 km turistických chodníků v horském masivu Polonina Runa a hřebenu Pikuje. Celkem tak Hnutí Brontosaurus vyznačilo na Zakarpatí přes 250 km! Dlouhodobý projekt  na rozvoj udržitelného turismu zde za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR realizuje Hnutí Duha Jeseníky pod vedením Mgr. Ivo Dokoupila. Od roku 2009 vzniklo díky práci českých a ukrajinských značkařů přes 1000 km turistických cest. Značení i obnova stezek probíhá standardů KČT, tabulky na rozcestnících udávají počet kilomterů i hodin, obsahují názvy v ukrajinštině i v latince, systém je tudíž velmi přehledný pro místní i zahraniční turisty.

 „Stejně jako v předchozích letech se nám i letos podařilo vyznačit a obnovit opravdu velké území. Potkali jsme řadu místních i zahraničních turistů, kteří naše trasy hned vyzkoušeli a pochvalovali si je. Věříme, že takovýchto zájemců bude přibývat a že projekt pomůže dosáhnout svého záměru – zlepšit situaci místních lidí,” pochvaluje si Kristina Studena, hlavní vedoucí tábora.

Program tábora byl velmi nabitý a kombinoval dobrovolnickou práci, putování po místních horách i zážitkový program. „Líbila se mi pestrost programu. Byli jsme součástí života na vesnici a poznávali tak místní kulturu. Nejvíc mě však bavila práce, značení stezek, při níž člověk sice nachodí spoustu kilometrů, ale díky níž zažije nejeden úchvatný výhled z vrcholů hor nebo oběd na horské louce. Společné hry a programy pak byly třešničkou na dortu,“ svěřila se účastnice Martina Kadlecová

Tábor probíhal na několika místech, což poskytovalo dobrovolníkům možnost poznat různé kouty Zakarpatí. Začínalo ve všemi známé Koločavě, kde starosta poskytl ubytování v místním skanzenu. Další část tábora probíhala v oblasti Poloniny Runa blízkou slovenských hranic, kde se nachází také horská lázeňská vesnice Lumšory, navštěvovaná především ukrajinskými turisty. „Mě nejvíce překvapily tzv. čany, kterých je v Lumšorách nespočet. Jsou to velké kádě s horkou vodou, v nichž si užíváte horkou lázeň přímo pod hvězdami,“ zavzpomínal účastník Adam Tejkl.

Letošní ročník tábora byl velmi úspěšný a organizátoři z Hnutí Brontosaurus již plánují ten další. Celá akce probíhala za podpory Ministerstva školství a pod záštitou Hnutí Brontosaurus, ekologické mládežnické organizace, která již 40 let působí v oblasti ochrany přírody a památek.

This entry was posted in AKTUÁLNÍ PROJEKTY, Ukrajina. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.

Podporují nás

Erasmus+ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo zahraničních věcí