Mezinárodní aktivity

Vydejte se s Brontosaurem pomáhat do světa!
  • Čeština
  • English

Prázdniny za hranicemi všedních dnů


Léto se nám sice pomalu chýlí ke konci, ale ještě ne úplně. V horkém počasí jsme pomáhali nejen v Česku, ale často i za hranicemi, nebo na hranicích.

Naše dobrovolnice Masha říká, že: „Příroda hranice nezná.“ Proto jsme společně s německými dobrovolníky kosili louky v okolí Cínovce, pomohli stavět dětské hřiště v Himálajích a nově také environmentální centrum v Indonésii. Pomohli jsme i krajanům v Srbsku.

HeuHoj-camp

Na česko-německých hranicích se sešlo 30 dobrovolníků HeuHoj-Campu (12 Čechů a 18 Němců), aby během 14denního tábora společně pokosili 8 luk, dopravili 150 balíků sena do stodoly, zažili nespočet zážitků a získali mnoho nových dovedností. Společně také prožili 6 dní plných kultury, poznávání regionu (jako třeba exkurze do zmizelých obcí v pohraničí, do štoly v Zinnwaldu, na a do přehrady Fláje, na revitalizované rašeliniště Na hřebeni).

heuhoj article

V polovině senného tábora proběhla sousedská slavnost v Cínovci pro veřejnost – HeuHoj-fest. Účastníci HeuHoj-campu, Grüne Liga a Hnutí Brontosaurus připravili pestrou nabídku aktivit pro děti a dospělé, včetně jazykové animace, informací o regionu, kultuře a minulosti obce Cínovec a Zinnwald. Během slavnosti proběhla i česko-německá bohoslužba v doprovodu sboru Collegium hortensis, divadelníci z A-Basta Plzeň předvedli česko-německou pohádku. Slavnost zakončilo společné posezení u kávy a koláče s českými i německými (novo)starousedlíky. Na přípravě uskutečnění HeuHoj-festu se podílelo 25 dobrovolníků a slavnost navštívilo na 150 návštěvníků.

Brontosauři v Himálajích

Tento rok se děti dozvěděly základy ekonomických principů v rámci hry nazvané „Rich and Happy“. S globálními rozvojovými tématy se seznámily v rámci projektu „jeden svět“ podle metodiky Člověka v tísni. Základy geologie zužitkovali studenti při volbě materiálu pro výrobu nepálených cihel, jejichž pevnost testovali na závěrečném představení. Velký úspěch slavily hodiny tancování. Závěrečné představení si publikum vyžádalo opakovat. V rámci hodin astronomie se děti seznámily se základy naší sluneční soustavy a také se naučily vyrábět hračky a loutky z papíru. S lidským tělem se děti seznámily v rámci hodin biologie a různé aktivity si zkusily v kurzu „Fortress Mulbekh“. Na léčivé nástroje si děti zahráli v rámci hudební výchovy. Děti ze školky vyzkoušely „barvy všemi smysly“. Mezi dětmi byla také vyhlášena fotografická soutěž, jejíž výsledky byly vyhlášeny na v rámci závěrečného představení.

himalaje article

V průběhu prvních čtrnácti červencových dnů Brontosauři v Himalájích postavili společně se studenty z Fakulty stavební VUT Brno pod odborným vedením Pavla Čípka první dětské hřiště pro děti z vesnice Mulbekhu a první dětské hřiště v Malém Tibetu vůbec.

V průběhu pobytu mohli dobrovolníci navštívit na noc rodiny dětí, které učí. Na jeden den šli vyučovat do přilehlých státních škol proto, aby mohli porovnat úroveň, ale taky, aby pomohli překlenout rozdíl mezi státním a soukromým školstvím. Škola uspořádala první volejbalový turnaj mezi dobrovolníky, studenty, bývalými studenty a učiteli. Závěrečné představení navštívilo největší množství rodičů v historii všech představení na konci pobytu prázdninového dobrovolnictví!

Indonésie

Letos se poprvé uskutečnil pod záštitou Hnutí Brontosaurus zahraniční tábor v Indonésii na ostrově Sumatra. 11 českých a 10 tamních dobrovolníků pomáhalo s výstavbou environmentálního centra (stavba bambusového mostu, zpevnění cest, sázení stromků, stavba odpadkových košů a další). Každý den probíhala výuka angličtiny pro 22 místních dětí se zaměřením na envirovýchovu, třídění odpadu a další témata. Vše proběhlo ve spolupráci s komunitou, jejímž členům jsme díky účastnickému poplatku také dali práci. Místní pro nás vařili a pomáhali se stavbami. Kromě práce jsme si užili také výšlapy do džungle, rafting pralesem, vzlety po okolí do jeskyní. Během 10 pracovních dní jsme odpracovali 660 hodin.

web: www.helpforjungle.com

FB: https://www.facebook.com/volunteer.camp.indonesia

indo article

Srbsko

Za krajany do srbského Banátu jezdí brontosauři 3 roky. Letos jsme pomáhali opět v Češko Selu, vesnici s 36 obyvateli, kteří zachovávají tradiční způsob života a unikátní kulturu.

V Srbsku pomáhalo 20 dobrovolníků. Bydleli jsme v „českém domě“ v krajanské vesnici Češko Selo. Utužovali jsme český živel, uspořádali promítání Postřizin pro tamní obyvatele a pozvali je na tradiční srbskou rybí polévku (čorbu). Vysekali jsme keře a trávu na hřbitově, očistili náhrobky, postavili most přes říčku k jednomu z křížů u vesnice a vysekali kolem něj akátové nálety. Připravili jsme 2 vahadlové studny (typické pro tuto vesnici tak, že jsou i v jejím znaku) k rekonstrukci. V sousední Kruštici, kde žije několik set krajanů, jsme pomáhali uklízet a rekonstruovat dům, ve kterém bude sídlit krajanský spolek. Navíc si účastníci užili horký Balkán a úžasnou pohostinnost obyvatel Češka Selo. Moc jim děkujeme.

srb article

Krajané v Srbsku jsou na svůj český původ hrdí. Aby mohli v tradici pokračovat i jejich děti, rozjeli kampaň na nové kroje. A už jsou v půlce. Podívejte se na https://www.startovac.cz/projekty/kruscice-na-startu/

Více o našich aktivitách v Srbsku na bit.ly/HBvSrbsku.

Ale s koncem léta nekončíme. Na světě je pořád práce dost. Pokud máte pořád pocit, že jste neměli dost aktivní dovolené, nebo máte neodolatelné nutkání poznat trochu exotiky, můžete s námi poslední srpnový víkend vyrazit opět do německého příhraničí na Dožínky do Altenbergu či znovu do Indonésie.

This entry was posted in AKTUÁLNÍ PROJEKTY, Himaláje, Srbsko, Tábory and tagged , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.

Podporují nás

Erasmus+ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo zahraničních věcí