Vydejte se s Brontosaurem pomáhat do světa!
  • Čeština
  • English

Nové školení: Green ways


Green ways
13.-20.7.2016, Svojanov

Počet volných míst: 5
Kurz je zaměřen na poskytnutí metod, informací a inspirace potřebných k přidání udržitelnosti do běžných postupů práce s mládeží. Reaguje na rostoucí zájem o trvale udržitelný rozvoj a řeší nutnost jednat. To by mělo umožnit pracovníkům s mládeží se naučit, jak přidat rozměr životního prostředí do své práce a zlepšit její kvalitu. Program bude zahrnovat učení, jak se dělá seminář o ekologickém životním stylu, jak si zorganizovat zelenou kancelář a jak se dělá nějaká událost šetrně k životnímu prostředí ve své organizaci.

Cíle kurzu jsou:
Podpora každodenních návyků udržitelných a šetrných k životnímu prostředí v mládežnickýchorganizacích
Úvahy o možnostech a výhodách ekologické výchovy v práci s mládeží a vybavení účastníků potřebnými znalostmi a dovednostmi
Dále rozvíjet spolupráci s partnerskými organizacemi v oblasti environmentálního vzdělávání v práci s mládeží.
Kurz bude veden zkušenými trenéry a odborníky na metody neformálního vzdělávání, outdoorové vzdělávání a hlubinnou ekologii.

Na konci školení účastníci také vytvoří e-brožuru s nejlepšími technikami a budou ji moci šířit ji ve svých zemích a partnerských organizacích. Po skončení projektu budou účastníci mít za úkol zorganizovat workshop v jejich organizaci s cílem zajistit šíření výsledků projektu. Účastníci budou také podporováni ve vytvoření nových partnerství a spolupráce na dalších společných projektech.

Tento projekt zahrnuje 16 účastníků ze 4 různých zemí a 3 zkušené lektory. Činnost bude realizována 13.20.7.2016 v České republice ve Svojanově.

This entry was posted in Školení. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.

Podporují nás

Erasmus+ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo zahraničních věcí