Mezinárodní aktivity

Vydejte se s Brontosaurem pomáhat do světa!
  • Čeština
  • English

Nové školení: Green ways


Green ways
13.-20.7.2016, Svojanov

Počet volných míst: 5
Kurz je zaměřen na poskytnutí metod, informací a inspirace potřebných k přidání udržitelnosti do běžných postupů práce s mládeží. Reaguje na rostoucí zájem o trvale udržitelný rozvoj a řeší nutnost jednat. To by mělo umožnit pracovníkům s mládeží se naučit, jak přidat rozměr životního prostředí do své práce a zlepšit její kvalitu. Program bude zahrnovat učení, jak se dělá seminář o ekologickém životním stylu, jak si zorganizovat zelenou kancelář a jak se dělá nějaká událost šetrně k životnímu prostředí ve své organizaci.

Cíle kurzu jsou:
Podpora každodenních návyků udržitelných a šetrných k životnímu prostředí v mládežnickýchorganizacích
Úvahy o možnostech a výhodách ekologické výchovy v práci s mládeží a vybavení účastníků potřebnými znalostmi a dovednostmi
Dále rozvíjet spolupráci s partnerskými organizacemi v oblasti environmentálního vzdělávání v práci s mládeží.
Kurz bude veden zkušenými trenéry a odborníky na metody neformálního vzdělávání, outdoorové vzdělávání a hlubinnou ekologii.

Na konci školení účastníci také vytvoří e-brožuru s nejlepšími technikami a budou ji moci šířit ji ve svých zemích a partnerských organizacích. Po skončení projektu budou účastníci mít za úkol zorganizovat workshop v jejich organizaci s cílem zajistit šíření výsledků projektu. Účastníci budou také podporováni ve vytvoření nových partnerství a spolupráce na dalších společných projektech.

Tento projekt zahrnuje 16 účastníků ze 4 různých zemí a 3 zkušené lektory. Činnost bude realizována 13.20.7.2016 v České republice ve Svojanově.

This entry was posted in Erasmus+, Školení. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.

Podporují nás

Erasmus+ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo zahraničních věcí