Mezinárodní aktivity

Vydejte se s Brontosaurem pomáhat do světa!
  • Čeština
  • English

Nové školení: Eco-art


Eco-art
1.-8.7.2016, Brno

Počet volných míst: 2
Eco-art je školení pro pracovníky s mládeží a pro aktivní mladé lidi se zájmem o podporu udržitelného životního stylu šetrného k životnímu prostředí a účinné řešení problémů v místních komunitách prostřednictvím výtvarných technik. Toto téma vychází z práce naší organizace a také z potřeb vyjádřených našimi partnery, s nimiž jsme spolupracovali na předchozích projektech. V projektu jsou také zapojeny partnerské země mimo EU, kde podpora recyklace, upcycling a nakládání s odpady jsou velmi aktuální otázky, takže zábavný a tvůrčí způsob jejich řešení může být atraktivní pro mladé lidi.
V rámci tohoto školení budeme poskytovat interaktivní přednášky a diskuse o otázkách životního prostředí (nakládání s odpady, trvale udržitelný design, udržitelný rozvoj) a workshopy o výtvarných technikách, které mohou přispět k řešení těchto problémů. Také je zkusíme dát více do povědomí veřejnosti. Budeme používat recyklační materiály a upcycling techniky, aby se téma ochrany životního prostředí lépe zviditelnilo a tím bylo zajímavé pro veřejnost. Kurz povedou zkušení trenéři a odborníci na metody neformálního vzdělávání, umění, outdoorové vzdělávání a hlubinnou ekologie. Během školení účastníci vytvoří umělecký objekt a vystaví jej na veřejném místě v Brně. Na konci školení účastníci také společně vytvoří brožuru, přeloženou do několika jazyků, s nejlepšími technikami a budou ji moci šířit ve svých zemích a partnerských organizacích.
Rádi bychom chtěli přidat k problematice umění a recyklace i mezinárodní duch a umožnit tak mladým lidem získat více informací o systému a úrovni ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje v jiných zemích, a to jak v EU, tak mimo EU. Bude to ve formě výměny zkušeností a metodologických přístupů, účastníci budou mít také prostor k vytvoření nových partnerství a spolupracovat na dalších společných projektech.
Tento projekt je pro 25 účastníků z 6 různých zemí a bude realizován 1.-8.7. 2016 v České republice v Brně.

This entry was posted in Erasmus+, Školení. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.

Podporují nás

Erasmus+ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo zahraničních věcí