Mezinárodní aktivity

Vydejte se s Brontosaurem pomáhat do světa!
  • Čeština
  • English

Čeští a slovenští dobrovolníci vyznačili v ukrajinských Karpatech další turistické trasy


Na přelomu června a na počátku července vyznačilo na 20 českých a slovenských dobrovolníků v rámci dobrovolnického tábora pořádaného Hnutím Brontosaurus a Hnutím Duha Jeseníky dalších 72 kilometrů turistických tras v oblasti vesnic Perečin, Tuří Reméty (Turja Remeta) a Lumšory. Navíc nad turistickým centrem Pylypec na polonině Boržava instalovali na hřebenu kopce Rjapecká v nebezpečném úseku dva rozcestníky se směrovkami. Celková délka českou normou vyznačených turistických tras na Zakarpatské Ukrajině se od počátku projektu v roce 2008 rozrostla na úctyhodných 1300 km. Přitom denní norma pro značkařskou skupinu je kolem sedmi kilometrů nové trasy. Vyznačené trasy jsou již pevnou součástí ukrajinských turistických map a jejich GPS souřadnice jsou pro turisty zdarma ke stažení (na adresách www.podkarpatskarus.net/gps.htm nebo www.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=1114941). Letos obnovu značení podpořil Parubický kraj.

IFD_6133

Ivo Dokoupil, koordinátor Hnutí Duha Jeseníky, vedoucí projektu, řekl:

„Letos se nám díky pomoci Pardubického kraje podařilo doznačit červenou značku z Něvického až po Lumšory. Tato trasa byla za první republiky vyznačená jako první trasa na celé Podkarpatské Rusi a jmenovala se „Jubilejní“. Tím jsme prakticky za sedm let práce celé ukrajinské Karpaty pokryli sítí značených tras, máme i Karpatskou magistrálu vedoucí od slovenských hranic přes všechny poloniny po hranice rumunské v délce 360 km. Poděkování patří všem dobrovolníkům, kterých se na značení od roku 2008 sešlo kolem dvou stovek, za to, že šíří do zahraničí dobré jméno kvalitního českého značení a české turistiky. Na Ukrajině je naše práce přijímána s velkým respektem a značení aktivně pomáhá rozvíjet šetrnou turistiku v chudých oblastech hor.“

Kristina Studená, koordinátorka projektu za Hnutí Brontosaurus, řekla:

„Dobrovolnické akce pořádáme letos už čtvrtým rokem. Ačkoli příprava takového ‚tábora pro dospělé‘ trvá téměř celý rok a zahrnuje dny a hodiny dobrovolnického zapojení ze strany organizátorů, naše snahy se vyplatí. Nejen, že si účastníci vyzkouší značení, ale poznají také místní poměry, vytvoří si vztah k oblasti a rádi se sem vracejí. Jsou dlouhodobými příznivci a rozšiřovateli informace o lokalitě a také např. aktuální bezpečnosti Zakarpatské Ukrajiny. V neposlední řadě pomáhá akce prolamovat ledy i stereotypy na obou stranách a rozšiřovat ideu dobrovolnictví a ekologie.“

Kontakty:

Ivo Dokoupil, tel.: 777787927. e-mail: ivo.dokoupil@tiscali.cz
Kristina Studená, 776 711 886, kristina.studena@gmail.com

This entry was posted in AKTUÁLNÍ PROJEKTY, Ukrajina. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.

Podporují nás

Erasmus+ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo zahraničních věcí