Mezinárodní aktivity

Vydejte se s Brontosaurem pomáhat do světa!
  • Čeština
  • English

Co se dělo v roce 2016?


Na 25 dobrovolníků vyznačilo dalších 55 kilometrů turistických tras na Ukrajině v oblasti vesnic Ljuta a Tichyj a obnovili kolem 30 kilometrů turistických tras v Užanském národním parku. Za 5 let konání tábora se podařilo vyznačit přes 300 kilometrů turistických tras podle české normy značení. Celková délka takto vyznačených turistických tras na Zakarpatské Ukrajině se od počátku projektu v roce 2008 rozrostla na úctyhodných 1332 km.

ukr2016

Dobrovolníci z Hnutí Brontosaurus také letos vyrazili za krajany Srbska, do nejmenší české vesnice v oblasti Banátu. Pomohli nejen s obnovou některých historických míst, ale také na dvanáct dní rozproudili život v obci, kde žije necelých čtyřicet potomků českých přistěhovalců z devatenáctého století. Spolupráce Hnutí Brontosaurus s obcí České selo a sousední Kruščicí pokračuje již čtvrtým rokem. Za tuto dobu vzniklo mezi místními lidmi a organizátory táborů silné pouto a velmi přátelské vztahy. Dobrovolníci pomáhají s údržbou hřbitova či křížků v okolí obce, obnovou historických studní i opravami krajanského domu z devatenáctého století, který bude sloužit jako muzeum a výstavní prostor.

srb2016

Nově jsme v letošním roce vyrazili také do Chorvatska. Na návštěvy z Česka tam moc zvyklí nejsou a už vůbec ne na návštěvy, které chtějí přijet pracovat. Potomci přistěhovalců se v Končenici stále hlásí k češství, krajanské spolky jsou velmi živé, udržování tradic patří k základu společenství. A tak jsme se domluvili i česky 🙂

hr2016

V rámci programu Erasmus+ kancelář HB zorganizovala 2 mezinárodní školení, kdy jsme učili zaměstnance a dobrovolníky zahraničních neziskovek jak uspořádat akci šetrně a ekologicky nebo jak využít odpadky k výtvarným technikám a jak správně třídit odpad.

eagw2016

V prvních měsících loňského roku se s námi bohužel rozloučily naše dvě dobrovolnice Masha a Shushan. Patří jim velký dík za velký kus jejich práce, kterou na kanceláři odvedly. V loňském roce jsme také získali akreditaci na další hoštění i vysílání dobrovolníků EVS a to až do roku 2020 a tak brzy přivítáme další posily do naší kanceláře.

 

Also posted in Erasmus+, EVS v Brontosauru, Himaláje, Jiné, Rumunsko, Srbsko, Tábory, Ukrajina | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co se dělo v roce 2016?

Nové školení: Green ways


Green ways
13.-20.7.2016, Svojanov

Počet volných míst: 5
Kurz je zaměřen na poskytnutí metod, informací a inspirace potřebných k přidání udržitelnosti do běžných postupů práce s mládeží. Reaguje na rostoucí zájem o trvale udržitelný rozvoj a řeší nutnost jednat. To by mělo umožnit pracovníkům s mládeží se naučit, jak přidat rozměr životního prostředí do své práce a zlepšit její kvalitu. Program bude zahrnovat učení, jak se dělá seminář o ekologickém životním stylu, jak si zorganizovat zelenou kancelář a jak se dělá nějaká událost šetrně k životnímu prostředí ve své organizaci. Continue reading »

Also posted in Erasmus+ | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nové školení: Green ways

Nové školení: Eco-art


Eco-art
1.-8.7.2016, Brno

Počet volných míst: 2
Eco-art je školení pro pracovníky s mládeží a pro aktivní mladé lidi se zájmem o podporu udržitelného životního stylu šetrného k životnímu prostředí a účinné řešení problémů v místních komunitách prostřednictvím výtvarných technik. Toto téma vychází z práce naší organizace a také z potřeb vyjádřených našimi partnery, s nimiž jsme spolupracovali na předchozích projektech. V projektu jsou také zapojeny partnerské země mimo EU, kde podpora recyklace, upcycling a nakládání s odpady jsou velmi aktuální otázky, takže zábavný a tvůrčí způsob jejich řešení může být atraktivní pro mladé lidi.
V rámci tohoto školení budeme poskytovat interaktivní přednášky a diskuse o otázkách životního prostředí (nakládání s odpady, trvale udržitelný design, udržitelný rozvoj) a workshopy o výtvarných technikách, které mohou přispět k řešení těchto problémů. Také je zkusíme dát více do povědomí veřejnosti. Budeme používat recyklační materiály a upcycling techniky, aby se téma ochrany životního prostředí lépe zviditelnilo a tím bylo zajímavé pro veřejnost. Kurz povedou zkušení trenéři a odborníci na metody neformálního vzdělávání, umění, outdoorové vzdělávání a hlubinnou ekologie. Během školení účastníci vytvoří umělecký objekt a vystaví jej na veřejném místě v Brně. Na konci školení účastníci také společně vytvoří brožuru, přeloženou do několika jazyků, s nejlepšími technikami a budou ji moci šířit ve svých zemích a partnerských organizacích.
Rádi bychom chtěli přidat k problematice umění a recyklace i mezinárodní duch a umožnit tak mladým lidem získat více informací o systému a úrovni ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje v jiných zemích, a to jak v EU, tak mimo EU. Bude to ve formě výměny zkušeností a metodologických přístupů, účastníci budou mít také prostor k vytvoření nových partnerství a spolupracovat na dalších společných projektech.
Tento projekt je pro 25 účastníků z 6 různých zemí a bude realizován 1.-8.7. 2016 v České republice v Brně.

Also posted in Erasmus+ | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nové školení: Eco-art

Podporují nás

Erasmus+ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo zahraničních věcí