Mezinárodní aktivity

Vydejte se s Brontosaurem pomáhat do světa!
  • Čeština
  • English

Brontosauři opět značili na Podkarpatské Rusi


Karpatské stezky aneb Po stopách Nikoly Šuhaje

2. ročník brontosauřího tábora na Ukrajině

We cannot display this gallery

Na přelomu června a července se na Zakarpatské Ukrajině odehrál druhý ročník dobrovolnické akce Hnutí Brontosaurus. Dvoutýdenního tábora se zúčastnili mladí lidé z Čech a Ukrajiny, celkem 30 nadšených dobrovolníků ve věku od 18 let. Cílem akce bylo značení turistických tras v horských oblastech kolem obcí Koločava a Volovec. Tento projekt má dlouhodobější charakter, je zastřešen Ministerstvem zahraničí a měl by pomoci regionu v rozvoji šetrné turistiky. Tábor se letos konal pod nově vzniklým Klubem Karavela, jehož vizí je rozvíjet zahraniční aktivity Hnutí Brontosaurus.

Po stopách Nikoly Šuhaje obrazem >

První část tábora se konala v Koločavě, místě spjatém s legendou Nikoly Šuhaje. Příběh legendami opředeného loupežníka se jako červená nit proplétal celým táborem.

We cannot display this gallery

Z Česka vyrazili účastníci autobusem na východ Slovenska, odtud do Užhorodu, správního centra celé oblasti a odtud místní dopravou, tzv. maršrutkou až do Koločavy. Zde se spalo na krásné louce v kempu nad vesnicí. V Koločavě a okolních lesích se účastníci tábora především seznamovali s prostředím Zakarpatské Ukrajiny, její přírodou, lidmi, historií, současností, i budoucností. Kromě poznávání jiného světa nedaleko našich hranic se našel čas i poznávání ostatních účastníků i sebe sama.

Brontosauři stihli kromě návštěvy muzea staré vesnice, historické úzkokolejky a nejrůznějších her i opravit značení na hřeben táhnoucí se nad Koločavou, v centru městečka a na hřebeni umístit nové rozcestníky a vyznačit odbočku ke krásnému jezeru s lakonickým názvem – Ozero.

Na závěr pobytu v Koločavě se účastníci tábora vydali na třídenní vandr přes poloninu nad Koločavou. První den se spalo u jezírka pod hřebenem, druhou noc u Fjodora v osadě Pereniz, kam se dodnes člověk dostane jen na koni nebo na traktoru. Třetí den se pak většina vydala k Sinevirskému jezeru a část stihla ještě „vyběhnout“ na horu Ozernica a pokochat se odtud krásným výhledem.

Následoval  přesun do Volovce – města, kde se konala druhá část tábora. Zde se tábor usadil na zahradě Ivana, podnikavce, který bazény, původně postavené pro turisty, přeměnil na sádka pro pstruhy.

Ve Volovci bylo hlavní náplní značení dalších turistických cest, ale ještě předtím se všichni společně vydali k vodopádu Šipot, u kterého se konal festival na počest Ivana Kupala a letnic. Festival v duchu hippies neměl žádný pevný program, lidé se spontánně shlukovali, tancovali kolem obrovské vatry nebo zpívali a hráli na bubny.

V dalších dnech probíhalo značení cest vedoucích z Volovce a okolí na hřeben známé poloniny Boržava, popř. na sousední malou poloninu Bozevo. Celkem se podařilo vyznačit kolem 80 km, takže celková délka značených cest na Ukrajině již přesáhnula 1000km. Navíc se podařilo s pomocí místních i prořezat a pročistit jednu již vyznačenou trasu, na kterou popadali vyvrácené stromy.

Na závěr tábora byla připravena hostina s typickými zakarpatskými a ukrajinskými  dobrotami jako jsou boršč, pelmeně nebo vareniky.

Cestou zpět si táborníci užili i nefalšovaný sovětský rychlík jedoucí několik dní z Moskvy do Užhorodu, kde místo k sezení je zároveň místem na spaní. Na hranicích si pak člověk mohl zavzpomínat na staré časy, kdy průjezd hranicemi trval klidně několik hodin. Skvělá nálada ale nikoho neopouštěla a panovala i v nočním rychlíku z Michalovců do vlasti.

Dle pozitivních ohlasů účastníků i organizátorů se tábor vydařil a splnil svůj účel poznat a podpořit tento trochu zapomenutý, ale nádherný kout Evropy.

Nic snad nebrání tomu, uspořádat zde příští rok třetí ročník, takže můžeme říct: „Dopobačenia, Zakarpatie!“

This entry was posted in AKTUÁLNÍ PROJEKTY, Ukrajina. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.

Podporují nás

Erasmus+ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo zahraničních věcí